A szegedi kistérség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szegedi kistérség

A kistérség a megye déli-délnyugati részén a jugoszláv határ mentén fekszik. Távolsága Budapesttől 137 km (ebből 97 km autópálya), Budapest-Ferihegy repülőtértől 145 km (ebből 91 km autópálya). Területe 876 km2, lakosainak száma 203000 fő. Központi települése (egyúttal Csongrád megye székhelye): Szeged, Magyarország negyedik legnépesebb városa (165000 lakos).

Logisztikai helyzete kiemelkedően jó: az 5-ös számú (E75) és a 43-as számú (E68) nemzetközi főutak (IV-es és X/B helsinki korridorok), valamint a 47-es (Hódmezővásárhely, Békéscsaba) és az 55-ös főút (Baja) fontos összekötő az ország délkeleti és déli területei felé.

Távolsága az M5-ös autópályától 48 km, az autópálya tervezett nyomvonala átvezet a kistérségen. Röszkén nemzetközi közúti és vasúti, Tiszaszigeten közúti határátkelőhely biztosít kapcsolatot Jugoszlávia és a Balkán felé. Kitűnő vasúti kapcsolattal rendelkezik Budapest, Békéscsaba (Hódmezővásárhely) és Mezőhegyes (Makó) felé. A szegedi RO-LA terminál a kombinált árufuvarozás lehetőségét is biztosítja Nyugat-Európa (Wels, Ausztria és Sezena, Olaszország) viszonylatában. Vasúti kapcsolata kiterjed Jugoszlávia és Románia irányába is. A Tisza 1500 tonnás hajókkal hajózható (IV. osztályú vízi út), Szegeden korszerűsített medencés kikötővel. A szegedi füves repülőtér fejlett fénytechnikával ellátott, kisgépek nemzetközi forgalmát is biztosítja (üzleti- és sportrepülésre jól megfelel).

A térség gazdasága dinamikusan fejlődő, a gazdasági aktivitás a megyében a legmagasabb, a vállalkozások száma 20000. Az adottságok közül kiemelkedik, hogy Szeged az ország második legfontosabb oktatási és kutatási központja, továbbá az erős ipar és az ipari munkakultúra, az országosan leggazdagabb algyői, szegedi és üllési szénhidrogén vagyon, a jó minőségű termőföld, az országosan legmagasabb napsütéses órák száma, a gyógy- és termálvíz vagyon, a Tisza menti ártéri erdők és az egyedülálló madárvilágú Fehér-tó: a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet védett területei.

Mezőgazdaságát a szántóföldi növénytermesztés, zöldség-, hagyma- és fűszerpaprika termesztés, vetőmagtermelés, fólia alatti zöldséghajtatás és virágtermesztés, gyógynövénytermesztés, gyümölcs- és szőlőtermesztés jellemzi. Jelentős a termálenergia felhasználása. Az állattenyésztésben jellemző a szarvasmarha, sertés és baromfi.
Nemzetközi hírű iparában jelentős részesedést szerzett a külföldi tőke. Az ipar fő profiljai: élelmiszeripar, vegyipar, kőolaj és földgáz kitermelés, gépipar, textil-, ruházati-, bőr- és cipőipar, porcelángyártás, építőipar, mezőgazdasági termékfeldolgozás. Az ipari termelés döntő hányadát az 50 főnél nagyobb ipari szervezetek állítják elő. A regionális, a határokon is átnyúló szerepkör az innováció- és technológiatranszfer tekintetében különösen jelentős. Az
idegenforgalom igen jó adottságokkal rendelkezik. Szeged városa kulturális központként kiemelkedő idegenforgalmi vonzerőt testesít meg. A művészeti kiállítások, színház események, irodalmi és zenei programok egész évben színes választékot nyújtanak az ide látogatóknak. Szegeden 5 színvonalas szálloda, a térségben 19 panzió és számos színvonalas étterem üzemel.

Az idegenforgalom stratégiai ágai a konferencia- és gyógyturizmus. A város védett természeti értéke a Fehér-tó. Fellendülőben van a gasztronómiai és a falusi turizmus, amely a kistérség erőssége.

Az infrastruktúra megyei szinten a legfejlettebb. Az ivóvízellátásba bekapcsolt lakások aránya 94%, a vezetékes gáz 91%, hulladékszállítás 100%, szennyvíz 55% (elvezetett, nem tisztított), a csapadékvíz elvezetés megoldott. Az 1000 főre jutó telefonvonalak száma 355. A térségben jelen vannak a jelentősebb Internet szolgáltatók, a kábel TV hálózata és az interaktív csatlakozás széles körben elérhető.
Humán erőforrások, oktatás. A térség humán erőforrása szolgáltatás orientáltságú és jól képzett. A foglalkoztatottak 37%-a az iparban, 11%-a mezőgazdaságban, 52%-a szolgáltatásban dolgozik. A munkaképes korú lakosság létszáma 128000 fő. A munkanélküliségi ráta 6%-os (7600 fő). A tartósan munkanélküliek száma 3900. A térségben működik a Csongrád Megyei Munkaügyi Központ, valamint a Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség. A térségben 24 középiskola van, az évente végzők száma 3400. A nappali tagozatos középiskolai tanulók száma 11300 fő, míg az esti levelező tagozatos középiskolai tanulók száma 2300.

A legfontosabb profilok: gazdasági informatika, elektronikai műszerész, vendéglátás, idegenforgalom, erdészet, humán-egészségügy, külkereskedelem, pedagógia, ruhaipar. Oktatott nyelvek: angol (70%), német (35%), francia, olasz, spanyol és latin. Minden tanuló legalább szövegszerkesztési és Internet használati szintű számítógépes ismeretet szerez.

Külön ismertek: hardver, programozási nyelvek, operációs rendszer, programalkalmazási ismeretek, tervező programok, multimédia, gépírás, hálózati ismeretek. A tanulmányi évek alatt hallgatott átlagos számítástechnikai óraszám 297, (az informatika szakon 2054 óra), minden tanuló saját gépen dolgozik, minden iskola saját Internet csatlakozással rendelkezik.  A felsőoktatásban Szegeden 20 ezer diák tanul, amely országos vonzáskörzettel rendelkezik. A város oktatási és kutatási bázisa kiemelkedő.
A
szolgáltatások színvonala kiváló. 18 kereskedelmi bank működik, az elektronikus fizetés fejlett. A kereskedelmi és egészségügyi szolgáltatások igen magas szinten biztosítottak, számos multinacionális cég van jelen a kereskedelemben és a szolgáltatásban. Szeged, mint Csongrád megye székhelye egyedülálló adottságokkal és fejlődési potenciálokkal rendelkezik. A város kulturális, sport és társadalmi élete élénk, kisugárzó hatású.

A Szegedi Ipari Park üzemeltetője a KÉSZ Kft. Összterülete 11,3 hektár. A terület 70 hektárral bővíthető, jelenlegi telítettsége 8%. A betelepült cégek száma 3, vegyes gyártói profillal. Az ipari park részben közművesített: elektromos áram kapacitás 55 kW, rövidtávon bővíthető 1600 kW-ra, becsült beruházásigénye 59 millió Ft. Szennyvízelvezetés, hulladékszállítás, veszélyes hulladékkezelés, közvilágítás biztosított. Telefon, ISDN, Internet és optikai kábelcsatlakozás van, távfelügyelet és kábel TV kiépíthető. A vasút helyben van. A térség logisztikai szolgáltatója a RO-LA Terminálnál és a vámhivatal is Szegeden található. Területét az elmúlt 100 évben természeti katasztrófa nem sújtotta. A terület zöldmezős övezet, környezetszennyezés és jelentős környezet terhelés nem fordul elő. Az 50 millió Ft felett beruházóknak 5 évre iparűzési adómentességet biztosítanak.

 


www.csongrad-megye.hu/investment

+ 36 62 486-985Információs telefon (+36 62 486-985)

E-mail: Levélküldés


Előző oldal

Vissza a navigációs oldalra

Következő oldal