A csongrádi kistérség

 

 

 

 

 

A csongrádi kistérség

A kistérség a megye északkeleti, az ország központi részéhez legközelebb fekvõ területe: távolsága Budapesttõl 109 km (ebbõl 91 km autópálya), Budapest-Ferihegy repülõtértõl 117 km (ebbõl 85 km autópálya), Szegedtõl 38 km. Területe 340 km2, lakosainak száma 26000. Központi települése a megye ötödik legnagyobb városa, a megye névadója: a több mint 1000 éves Csongrád (20000 lakos)

Logisztikai helyzete kedvezõ: a 451-es fõút fontos összekötõ az ország délkeleti térsége felé (Szentes, Hódmezõvásárhely, Orosháza). Távolsága az M5-ös autópályától 18 km. Vasútja a Budapest-Szeged fõvonalra csatlakozik. A Tisza (a Dunáról) Csongrádig 1500 tonnás hajókkal hajózható (IV. osztályú víziút).
A térség
gazdasága élénk és sokszínû, a vállalkozások száma 1000, a társas vállalkozásoké 200. Az adottságok közül kiemelkedik a jó minõségû termõföld, a termálvízvagyon, a vizekben és vadban gazdag tiszta környezet, a természetvédelmi területek, a csongrádi borvidék és minõsített gyógyvíz.

Iparában meghatározó a külföldi: USA, francia, német, belga érdekeltség. Az ipar fõ profiljai: mikroelektronikai panelgyártás, mérõmûszerek, fémfeldolgozás, bútor, hûtõ- és klímaberendezések, állateledel, építés, környezetvédelmi ipar, élelmiszer és malomipar, könnyûipar.
A
mezõgazdaságban jelentõs szerepet játszik a finn és a holland tõke. Domináns a szántóföldi és hajtatott növény- és zöldségtermesztés, kertészet és dísznövénytermesztés. Itt találhatók az ország legjelentõsebb korai zöldségtermesztõ kapacitásai. Jelentõs a vetõmag elõállítás, a palántanevelés és a tavi haltenyésztés. Egyedülálló a csongrádi vörösbor: a kadarka és a kékfrankos hungarikumok. Különösen a jelentõs tanyavilágban jók az ökogazdálkodás adottságai a növénytermesztéshez és állattenyésztéshez.
Az
idegenforgalom a jó adottságoknak köszönhetõen fejlett, infrastruktúrája jó. Nagy, de csak részben kiaknázott vonzerõ a védett középkori épületegyüttesek, a rendezett városkép, a Tisza és Körös ártéri erdõk, vadászat és horgászat, a gazdag madárvilág, lovaglás, borkultúra, a fövenyes folyami strand, a gyógyvízre alapozott rekreációs lehetõségek.

A 2 szállodában és egyéb szálláshelyeken rendelkezésre álló 600 férõhelyes kapacitás (400 férõhely idényjellegû) bõvítésre szorul, az éttermi hálózat megfelelõ.
 Az
infrastruktúra közepesen fejlett. Az ivóvíz ellátásba bekapcsolt lakások aránya 81%, a vezetékes gáz 71%, hulladékszállítás 100%, szennyvíz 16% (100%-ban tisztított). A csapadékvíz elvezetés megoldott. A kábel TV ellátottság 80%-os, az 1000 fõre jutó telefonvonalak száma 223. Két Internet szolgáltató biztosít teljes körû ellátást. Az intézmények fûtését nagyobbrészt geotermikus energia biztosítja.
Humán erõforrások, oktatás. A térség humán erõforrása ipari orientáltságú és jól képzett. A foglalkoztatottak 39%-a az iparban, 35%-a a szolgáltatásban, 26%-a a mezõgazdaságban dolgozik. A felsõfokú végzettségûek aránya 19%, a középfokúaké 29%. A munkanélküliségi ráta 5 év alatt 12,1%-ról 7,6%-ra csökkent (910 fõ, 50%-a férfi), a tartósan munkanélküliek száma 570, a pályakezdõké 530 (többségük középfokú végzettségû: 350 fõ). A térségben gyakori a többmûszakos munka, az ingázók aránya 37%. Csongrádon munkaügyi kirendeltség és tanácsadás mûködik.

A térségben 3 középiskola van, az évente végzõk száma 480. A legfontosabb profilok: informatika, gépipar, kereskedelmi marketing, média, környezetvédelem, pedagógia, idegenforgalom, faipar, gépipar, vadász, szellõzés- és klímaberendezés és rendvédelem szakok. Oktatott nyelvek: angol (75%), német (50%), francia, olasz, latin. Minden tanuló legalább szövegszerkesztési és Internet használati szintû számítógépes ismeretet szerez. Külön ismeretek: programozás, multimédia, adatbázis kezelés. Egy tanuló tanulmányai alatt jellemzõen 190 órában tanul számítástechnikát (az informatika szakon 870 óra), minden tanuló saját gépen dolgozik, minden iskola saját Internet csatlakozással rendelkezik. Felnõttoktatási formában másoddiplomás szakközgazdász képzés folyik.
A
szolgáltatások színvonala megfelelõ. A 3 kereskedelmi bank mindegyike biztosítja az elektronikus fizetés lehetõségét, ami elterjedt. A kereskedelmi, az egészségügyi és a rekreációs szolgáltatások biztosítottak. Az idegenforgalmi szolgáltatás színvonala átlagon felüli. Csongrád város kulturális és társadalmi élete élénk.

A Csongrádi Környezetvédelmi Ipari Park üzemeltetõje Csongrád Város Önkormányzata. Területe 23 hektár, 70%-ban telített, 10 hektárral bõvíthetõ. A betelepült cégek száma 14, vegyes gyártói és kereskedelmi profillal. Infrastrukturális helyzete igen jó: elektromos kapacitás 2000 kW (20 kV feszültségen), vezetékes gáz kapacitás 1000 m3/h, ivóvíz kapacitás 200 m3/h. Szennyvízelvezetés, hulladékszállítás, veszélyes hulladékkezelés, közvilágítás biztosított. Telefon, ISDN, Internet, kábel TV, távfelügyelet csatlakozás adott. Nagy teherbírású útcsatlakozás az országos fõútra megépült (3 km), egy elkerülõ-feltáró út építés alatt áll. Vasút távolsága 4 km. Az ipari parkban vámügynökség mûködik.
Az ipari park területét az elmúlt 100 évben természeti katasztrófa nem sújtotta.

 

A talajszerkezet építésre alkalmas, nem talajvizes. Az elvégzett független vizsgálatok igazolták a terület környezetszennyezés mentességét. A légszennyezési és porhelyzet kedvezõ, határérték alatti.Az ipari parki területek bérelhetõk, lízingelhetõk, megvásárolhatók.
Az önkormányzati adókedvezmények az alábbiak:
- Új vállalkozási tevékenység megkezdésének évében, ha a vállalkozási tevékenység az I. félévben történt; amennyiben a vállalkozás a II. félévben kezdte meg mûködését, a tárgyévet követõ év június 30-ig adómentes.
- Az Ipari Parkba betelepülõ mezõgazdasági feldolgozó tevékenység, és a tevékenység ipari parkban való megkezdésétõl számított 1 éven belül legalább 50 új munkahelyet teremtõ egyéb vállalkozás további 2 évig adómentes.
- Az elõzõ 2 pont szerinti mentesség hatálya alá nem tartozó vállalkozás 10 millió forintot meghaladó termelést szolgáló építési beruházása esetén a beruházás összege az üzembe helyezés évében az adóalapból levonható maximum az adóalap 10%-ig.


www.csongrad-megye.hu/investment

+ 36 62 486-985Információs telefon (+36 62 486-985)

E-mail: Levélküldés


Elõzõ oldal

Vissza a navigációs oldalra

Következõ oldal