Napi elmélkedések

Hajnali régi ima:

(ősi meglátás)

Hajnal hajnal szép piros hajnal,
Kibe Mária nyugúvék.
Urunk Jézus születték.
Eleveneste szép virág,
Neked adom lelkemet.
Tőled várom lelkemet.
Menyben örök dicsértségben.
Első kakas szó szóllita,
Kel fel Mária,
Boldogságos szép Anya,
Mert fiadat el vitték,
Keresztre fel feszítsék.
Minden ember földön élve,
Háromszor említsed nap létébe,
Kis körme se lesz már bűnbe.Reggeli ősi ima:

(viselkedési tanács)


Már megvirradván éj után,
Kérjük a Jóistent le borulván.
Hogy minket ez nap fáradván,
Bűnben ne ejtsen a sátán.
Úgy faljon nyelvünk szólása,
Ne halhasék dúr folyása.
Szemeinknek nyargalása ,
Világ hiúságát ne látja.
Távozzék minden restségünk.
Józan legyen eledelünk.
Jóra forduljon testünk.
Így minket ez nap fáradván.
Bűnben ne ejtsen a sátán.


Déli imája.

(Egy öreg férfiakból csoport imája déli harangszónak érdeme)

El jött idő pihenésre,
Nap korona ideje.
Cseng népünknek gangzengése,
Övé volt az érdeme, szeretet mentésébe.
Ősi üzenetünk képe
Egyházunk elismerte.
Száról szálra szentülésre.
Így viszi fáklyát benne.
Cseng az idő cseng a térbe,
Isten törvény ővele.
Adj népünknek egészséget,
Erő legyen ővele.
Boldogságot nemzeteknek,
Emberi szép létünkbe.
Minden élő lénynek legyen,
Hellje paradicsom kertbe.


Esti Ima:
(Test és lélek feltöltése)

Én le fekszem én ágyamba,
Földi testi kaparsómba.
Engem angyal meg őrözön,
Tőlem sátán távval legyen.
Jézus maga velem legyen.
Ó áldat Jézus Jézusom,
Édes ez kegyes királyom.
Téged kérlek légy gyámvalóm,
És az úrnál légy oltalmam.
Gyarló testem el nyugodjék,
De a szívem el ne aludjék.
Mindenkor Tebenned bízunk,
És téged remélünk.
Most és mindenkoron,
S mindörökkön öröké áment.


Az Úr angyala!

(Mária harangszó, meg fogantatás imája,
tele hold feljövetele)

Úr angyala köszönté,
Boldogságos Szűz Máriát,
Ki az ő méhébe fogadá,
Szentlélektől szent Fiát.
Íme az Úrnak Istenünk szolgálóleánya,
Legyen meg a Jóisten ígérete szerint.
Így az Ige testté lesz,
Ami köztünk örök életben lakik.