Demse Márton sorsunkkal

Márton Bátyámnak a lelke
Igazságnak menedéke
Le rajzalja valóságot
Csángó sorsú igazságot

Érzi a nyomor mélységét
Veszedelem képességét
Állgazdagság hazugságát
Más veszély nyomorúságát

Fáj ő neki mindensége
Csángó lélek Istensége
Sejtjei sejttejünk része
A Jóisten őt meg védje

Mert már verték szidták tépték
Köpöritve el veszítsék
Akarták el tüntetni
Féltek hőst rá építeni

Most is fáj a lelkünk része
Márton Bátyánk menedéke
Mivel mindig érez rebeg
Lelke kemény védő kéreg

Mely mint fal áll körülünk
Érzi a sors életünk
Sok munkát tud még meg tenni
Legyen erő végbe vinni

Duma-István András. 2011-05-16.