Ősi szó nem új-való

Ősből értelmezett
Nem az új szó tett
Az összekevert
Mi porba hevert

Új de szép hallani
Mit lehet el csavarni
Fűből fát forogni
Fület fűbe tenni

Mivel a fülesek 1
Fülel fűből lesnek
Úgy a farkos farka
Kutya falka fajta

Mivel a szén szénbe
Színeket keverve2
Szén az jó fekete
Szenet értelmezte

S a nap nagy forgása
Forr fúr faragása
Nap idejét méri
Értelmet el éri

S ha érett az esze
Akkor meg értette
Értelmét rejtette
Értelembe vette

Nem az oknak oka
A mit cinkoskodta
Okosnak csavarta
Belé rejtve oka

Okos nem az eszes
Mivel ész nem feszes
Akinek van esze
Értelemnek helye

Az képes tanulni
Tanból tanút vonni
Dolgot meg érteni
Nem az okba tenni

Ám az alkotás
Az forog és ás
Forr fordul vagy fúrni
Időt műbe tenni

Mert a mi a műbe
Műveltségnek műve
És művelt értelme
Műhelyinek lénye

Nem a fejlett lény
Fejbe veret tény
Miben rész törvény
Ősiségből fény

Az észnek a tokja3
Értelmetlen tótja4
Mivel ide tolta
Ebből lett a fajta

S ha már ért és hisz
Mást is oda visz
Mert a héja hajsza
Hiszre5 visz a fajta

Csából6 csábítás
Csinálóból cs-ás
Aki tud az tudós
Nem fejébe dugós

Mivel duda zúdul
A dudvába borul
Hát a bor az forr
S az észbe kotor

S a sok kotor-ás
Komor ténybe fás
Mivel mert hát merev
Nem a méret terv

S a méretnek vége
Ott van már a féke
S ha nem a fekete
Akkor kékre verte

A fénynek az éke
Legyen már az eke
Fel forrva a földet
Érje el a véget

Had a szót fejlődni
Dobd el tanúskodni
Népből ki fejlődni
Nem csak tudóskondi

Mert a tudós ás
S aki ás az más
Nem az ősiség
Mivel Ő csak ég

Mert a nem az része
Fa ágnak egy épje
S ami épből eped
A májadba reped

S ha már épp az epéd
Akkor tele ebéd
Mert az az az étel
Tud meg csak ő é-t el

Étet mérgezve7
Időt fékezve
Dob a végzetbe
Osztatni időbe

S ha a pont az pótlás
Álljon meg az ásás
Mert ha lenne vessző
Kiált s kérd az ész ő

Az ős törvénybe
Hang értelembe
A rész törvénybe
Nagy mindenségbe


2011. 02.12. Duma-István András