Veszedelmünk ősi része

A keserűség mélységbe
Bagoly szál a menedékbe
Asszony keresztet vett félve
Istent hívja reményébe

Gonosz sétál s árulkodó
Úr lesz Ő nem nyomorkaadó
Angyal repül meny menyekbe
Istent hívná segítségbe

Mély csend ólamnak a fészke
Gonosz ólam menedéke
Halál álom nyomasztó
Hol már nincsen virrasztó

Én Istenem Jóistenem
Zeng a fény s tüzes e szemem
Hallat Anyám s álmos Apám
Két gyerekemet ragad-ám

Szaladok a köd könyvébe
Toppadok erdő vérébe
Ösztönök visznek vezetnek
Ősök útjai keresnek

Látom fent a menyorrszagot
Lent a pokol tüzes lángot
Csaba sír Ferenc vergődik
Vér és remény keveredik

Csizma láb lábbeli nélkül
Ember társak lélek nélkül
Asszony sír én káromkodok
Esnek kelnek botladoznak

Rettenetes keserüsség meg szökik
Azt se tudja merre van a menedék
Maradékok így haladnak
Ébred álmukkal meg halnak

Halnak mélybe bent a földbe
Egy részük veszvén erdőkbe
Mások veszve nemezetekbe
Mások ős hazába térve

S ez a rémület nem múlik
Évszázadot fájdalmazik
Ma is verődik lelkekbe
Isten ess sír emlékébe

Bocsáss Uram nekünk ezért
Őseinknél volt menedék
S bocsáss meg őseinket
Isten házát itt építtek

Vigyáz nehogy el veszítsed
Inkább törődjél meg mentsed
Mert a gonosz leselkedik
Madéfalváról emlékszik

2011-01-07. Duma-István András