Nem kínzott minket Isten s nem szemét.

Nem kínzott minket Isten
s nem szemét.

Ragyog az idő tettekbe
Mér mindenséget menyekbe
A törvénysíég mélységébe
Le kötve van az ereje

Ma azért hiszek én benne
Mert nem köt le kényszerekbe
Nem akar ő nyomorgatni
Rab mélységben így meg fogni

Szabadnak enged időbe
Meg ismerjem végtelembe
Így építve törvényességet
Külön fejlesztem egységet

Nem kényszerít csak vallásra
Mástól képzelt nyomorgásra
Mert teremtett a tudásara
A létünkre s választásra

Ha bár az én szerkezetem
Az időben egy kis létem
A lelkünk lelkekbe élve
Meg van az ős mindenségbe

S ezért se túlzás se vallás
Nem lehet igaz és tudás
A szeretett és tiszta lét
Az a mi létedben épít

Az Atya teremtő szeret
Ha körüled a szeretett
Mert őbelőle s ővele
Nem létezhetsz te nélküle

S az istenek ők kicsinyek
A létben lévő kényszerek
Ezért az Atya Főisten
Mi nem akkor ő vezessen

A nagy kínokra építsen
Ő szeretetben tart életben
Ezért ám a szeretetért
A test meg adja életét

S a lelkekbe boldogságot
Építi az mennyországot
Ezért vigyáz a tettekre
Ne áldozd léted semmikre

Építsed fel az életet
Fejlesztve épen ez létett
Mely ős törvény fejlődése
Nem holt s kínok keresése

Ha nem az fénynek bomlása
A törvényiség ápolása
Mely fejlődjék a jó tettbe
S terjesztődjék a menyekbe

2010. 12. 12.