A Csángó rádió egy éves űnnepségére

Megszületés áldáskódig
legújabbik ünnepség

Isten adjon minden jót
Szellemi erőt s valót
Adjon békét mindenkinek
Csángó közgondoló lénynek

Mely a nyelven keresztül
Lelkeinkben meg szentül
Meg szentül és helyezkedik
Minden lényben emelkedik

Adja Isten éljen s éljen
Mindenségen túl is legyen
Mert fejlődet kezdetből
Erő s apró részekből

Időn keresztül el jött
Emberségben képződött
S mindenségnek közagyába
Csángó közgonddal világba

Ám a sok kis fejlődés
Mindenkiben épülés
Fejleszti közgondolkodást
Erősíti meg maradást

Testünk meg hall el megy innen
De a lelkünk marad benned
Bennem benned mindenkibe
Épül s megszűrve a rendbe

Meg marad lesz mindenségbe
A valódi Istenségbe
Természet közgondlakadásba
Örökség meg maradásba

Azon járjunk munkálkodjunk
Magunknak mi sokat hadíjunk
A közgondolkodásba
Istenségi maradásba

Adjon Isten Minden jót
Erőt és tenni valót
Azoknak kik dolgoznak
Közgondolkodást adnak

S erőt neki Celesztinek
Könnyebedést keresztének
A mit viszi zászlóként
Őrangyali angyalként

Erőt adjon mindazoknak
Akik csángók és mozognak
Tesznek ők hagy legyenek
S azoknak kik segítettnek

Magyar testvéreinknek
Székelynek s mindenkinek
Minden testvér embernek
Százezer nemzetségnek

Építsenek nagy világba
Szeretett közmandalába
A mely százezere osztva
Él s így nem lesz meg bomlasztva

Éljen s száll össze kötődjön
Minden jó embert éltesen
Éltese csángó világat
Emberséget s magyarságot

Duma-István András 2010-11-12.